Μέλη του Συμφώνου

Home / Το Σύμφωνο / Μέλη του Συμφώνου

ΕΕΔΣΑ:

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί 4500 και πλέον μέλη και φίλους (Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, μελετητές, κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις κ.α.) που καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.


ΚΕΔΕ:

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είναι φορέας που έχει ως σκοπό την συνεργασία των Δήμων, την εκπαίδευση των αιρετών και την προώθηση ενδιαφερόντων των Δήμων.


ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ:

Το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ), είναι ο φορέας επιστημονικής και συνδικαλιστικής έκφρασης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της χώρας.


ΣΕΠΑΝ:

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανίων και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων έχει ως βασική αποστολή την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της υιοθέτησης του παραγωγικού οικονομικού μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από ενέργειες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.


ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι ο φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.


ΕΜΠ:

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει κατακτήσει μια διεθνώς διακεκριμένης θέση που οφείλεται στις υψηλές του προδιαγραφές, την υψηλή ποιότητα διδασκόντων και διδασκομένων και το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Το ΕΜΠ είναι σήμερα, ως εκ της θεσμοθετημένης δομής του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του δημόσιου συμφέροντος και είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο.


ΑΠΘ:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η παροχή άριστης ποιότητας εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, η παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων διεθνούς απήχησης, με ταυτόχρονη διάχυσή τους στην κοινωνία, αλλά και η καλλιέργεια των τεχνών και του πολιτισμού.


ΥΠΕΝ:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει μέσω της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος & Υδάτων που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική πολιτική μεταξύ άλλων και σε θέματα κυκλικής οικονομίας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών συμμετέχει μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ που είναι αρμόδια για την χρηματοδοτική πολιτική μεταξύ άλλων και σε θέματα κυκλικής οικονομίας.