Οι Προτάσεις Πολιτικής

Home / Το Σύμφωνο / Οι Προτάσεις Πολιτικής

Τα 11 μέλη του Forum, θα διαμορφώνουν σταδιακά προτάσεις πολιτικής για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά παρακάτω:

Εργαλεία

 • Κίνητρα & Αντικίνητρα για τους Πολίτες/Επιχειρήσεις   
 • Χρηματοδότηση και Επενδύσεις
 • Ψηφιοποίηση / Διαδίκτυο των Πραγμάτων / Τεχνητή Νοημοσύνη

Άνθρωποι

 • Στελέχωση Δήμων/ΦοΔΣΑ /Υπουργείων/ΝΠΔΔ /Ιδιωτικού Τομέα)
 • Εκπαίδευση /Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Δράσεις

 • Αποτελεσματική Εφαρμογή του Καφέ Κάδου
 • Ενεργειακή Αξιοποίηση Εναλλακτικών Καυσίμων και υπολειμμάτων
 • Έρευνα / Ανάπτυξη / Πιλοτικά /Καινοτομία 

Eυαισθητοποίηση

 • Επιχειρήσεις / Εμπόριο, Βιοτεχνία, Βιομηχανία
 • Πολίτες /Συστήματα Επιβράβευσης, Βιωματική Σχολική Ανακύκλωση

Στην παρούσα ενότητα θα αναρτώνται οι προτάσεις πολιτικής που προγραμματίζονται να συζητηθούν στην ολομέλεια του Forum από Σεπτέμβριο 2023 και ανά 3 μήνες περίπου.

Προτάσεις Πολιτικής

 • 10 Προτάσεις Πολιτικής Κινήτρων / Αντικινήτρων – Τα συμπεράσματα της 2ης Συνόδου του Forum στην Μήλο
  Στη 2η Σύνοδο μετείχαν με τον Συντονισμό της ΕΕΔΣΑ συνολικά 18 υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι Κυβερνητικών / Επιστημονικών / Παραγωγικών / Αυτοδιοικητικών και Χρηματοπιστωτικών Φορέων, μεταξύ των οποίων και οι 2 Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Περιβάλλοντος Συντονισμού Αποβλήτων και Φυσικού Περιβάλλοντος, ενώ μεταφέρθηκε ο χαιρετισμός του ΓΓ Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών Τα συμπεράσματα της 2ης…