10 Προτάσεις Πολιτικής Κινήτρων / Αντικινήτρων – Τα συμπεράσματα της 2ης Συνόδου του Forum στην Μήλο

Στη 2η Σύνοδο μετείχαν με τον Συντονισμό της ΕΕΔΣΑ συνολικά 18 υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι Κυβερνητικών / Επιστημονικών / Παραγωγικών / Αυτοδιοικητικών και Χρηματοπιστωτικών Φορέων, μεταξύ των οποίων και οι 2 Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Περιβάλλοντος Συντονισμού Αποβλήτων και Φυσικού Περιβάλλοντος, ενώ μεταφέρθηκε ο χαιρετισμός του ΓΓ Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

Τα συμπεράσματα της 2ης  Συνόδου συνοψίζονται σε 10 προτάσεις πολιτικής για  κίνητρα / αντικίνητρα που καλύπτουν όλο το φάσμα :

  • τους παραγωγούς των προϊόντων που σχεδιάζουν και τοποθετούν στην αγορά τα προϊόντα
  • τους καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα
  • τα νοικοκυριά και τις βιομηχανικές και μη επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των προϊόντων και  παράγουν απόβλητα
  • τους Δήμους, ΦοΔΣΑ ,  τα Συστήματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού, τους ιδιωτικούς φορείς  που διαχειρίζονται τα  απόβλητα
  • την βιομηχανία ανακύκλωσης και αξιοποίησης δευτερογενών υλικών που μπορεί να μετατρέψει τα απόβλητα σε α ύλες και νέα προιόντα.
  • τα Ερευνητικά Ιδρύματα/Επιστημονικούς Φορείς που παράγουν έρευνα και καινοτομία

Για να διαβάσετε το κείμενο συμπερασμάτων και τις 10 προτάσεις πολιτικής, πατήστε εδώ.