Λουκάτος Ανδρέας

ΣΕΠΑΝ

Ο Ανδρέας Λουκάτος γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος
Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης και κάτοχος πτυχίου χημικού
Πανεπιστημίου Πατρών και DEA διαχείρισης και προστασίας
περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Paris XII.
Από το 1988 δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος – μελετητής
περιβάλλοντος:  ανεξάρτητος (1988 -1994),  ειδικός συνεργάτης της
ελληνικής κυβέρνησης (1994 – 1997) και στέλεχος εταιρείας μελετών –
συμβούλων μηχανικών (1997 – 2012).
Την περίοδο 11/2012 – 04/2019 ήταν σύμβουλος διοίκησης ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σε
θέματα λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών, προστασίας Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων.
Από τον 05/2019 δουλεύει στον όμιλο VIOHALCO: Διευθύνων Σύμβουλος
εταιρείας Διαχείρισης ΒΙΠΕ Θίσβης Βοιωτίας (ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ),
εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
Οινοφύτων Ασωπού (ΕΑΝΕΠΟΑ) και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Εταιρείας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού
(ΕΔΕΠΟΑ).
Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων
Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ).  Έχει
διατελέσει Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών
(ΣΕΓΜ), Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και Ταμίας του Ελληνικού Συνδέσμου
Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ).