Ηλιόπουλος Γιώργος

Ηλιόπουλος Γιώργος

ΕΕΔΣΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ.

Σπούδασε Διπλ. Χημικός Μηχανικός EMΠ με Μεταπτυχιακό (MSc) Υπολογιστική Μηχανική ΕΜΠ και Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Πανεπιστημίου Glamorgan Ουαλίας ενώ κατέχει πτυχίο Proficiency στα Αγγλικά.

Σήμερα είναι Σύμβουλος- Μελετητής σε Διεθνή και Ελληνικά Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Κάτοχος μελετητικών πτυχίων (Χημικοτεχνικές μελέτες & Ενεργειακές μελέτες) ενταγμένων στο δυναμικό μελετητικού γραφείου Ενέργεια Περιβάλλον Τοπική Ανάπτυξη.

Διαθέτει Εμπειρία Διοικητική σε ανώτερες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα 12 ετών ως Διευθυντικό Στέλεχος και στην διοίκηση Συλλογικών φορέων 15 ετών στο αντικείμενο του περιβάλλοντος , των τεχνικών επιστημών και της κυκλικής οικονομίας.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής σε Ελληνική θυγατρική Πολυεθνικής Χημικής Βιομηχανίας 2005-2007 καθώς και Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών ( ΠΣΧΜ) 2002-2010, Αντιπρόεδρος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 2011-2014, Αναπλ. Πρόεδρος Πειθαρχικού ΤΕΕ Αθήνας 2014-2017.