Σέγκος Ιωάννης

ΚΕΔΕ

Γεννήθηκε το 1972, είναι παντρεμένος και έχει δύο γιους. Κατάγεται
από τις Ποταμιές της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου. Είναι
πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής, κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικών
Σπουδών από την ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ Ηρακλείου και μεταπτυχιακού τίτλου
στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM). Μιλά Αγγλικά και
Γαλλικά.
Εργάστηκε ως καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1998
έως το 2000. Από το 2000 είναι υπάλληλος του Υπουργείου
Οικονομικών.
Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Χερσονήσου από το 2009 και έχει
διατελέσει Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου από
το 2009 μέχρι το 2014. Από το 2014 έως το 2019 ήταν πρόεδρος του
Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης, μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου, μέλος
Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.