Μουστάκας Κωνσταντίνος

ΓΓ ΕΕΔΣΑ

Σπούδασε Χημικός στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη
Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου και εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό
Προσωπικό. Έχει μακρά διδακτική εμπειρία στο ΕΜΠ και στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο.  Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πλήθους ερευνητικών
προγραμμάτων, ενώ έχει πλούσιο συγγραφικό έργο με μεγάλο αριθμό
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συμβάλει
καθοριστικά στην οργάνωση πολλών συνεδρίων και ημερίδων. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι είναι επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής της σειράς συνεδρίων
για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων που λαμβάνει χώρα σε ετήσια
βάση. Επίσης, συμμετέχει εξαρχής στη συντακτική ομάδα του e-mag της ΕΕΔΣΑ.