Βλαχοκώστας Χρίστος

ΑΠΘ

Ο Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Αποφοίτησε το 2000 από το ΤΜΜ ΑΠΘ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφία στο ΤΜΜ ΑΠΘ με ειδίκευση στη «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων». Έλαβε από το ΕCOCITY το πανελλαδικό βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009» για τη διδακτορική του διατριβή «Διερεύνηση σκοπιμότητας στρατηγικών αντιρρύπανσης σε δομημένο αστικό περιβάλλον». Συντονιστής ερευνητικής ομάδας στο Εργαστήριο Μηχανικής της Αειφορίας (ΕΜΑ), όπου έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα σχετικά – μεταξύ άλλων – με την ανάλυση κύκλου ζωής  αειφορικών τεχνολογιών, την αειφορική διαχείριση ενεργειακών πόρων, την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων, την περιβαλλοντική μηχανική, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις αλληλεπιδράσεις με την κλιματική αλλαγή. Διατελεί μέλος της ομάδας SASC του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ και επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας (ΕΔΑ -ΘΕΣΣ), μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εφευρέσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, συντονιστής εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για τη βελτίωση της αειφορίας της λίμνης Κορώνειας, μέλος της Διοίκησης του Πράσινου Ταμείου, μέλος της Διοίκησης του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.